نشان بین المللی اعتماد مشتریان (TBA)


شرکت بیمه پاسارگاد در بزرگ ترین اجلاس سران و مدیران اقتصاد، صنعت و تجارت ایران، “اکوایت” توانست نشان بین المللی “مدیریت مدرن و شایسته”(MDM) که بالاترین سطح مدیریت است و  نشان بین المللی “اعتماد مشتریان” (TBA) را به دست آورد.