شرکت برتر از نظر رشد سریع براساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی


شرکت بیمه پاسارگاد موفق شد در رتبه بندی سال 1395 سازمان مدیریت صنعتی، رتبه 81 را در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور از آن خود کند و همچنین در سالهای 1389 و 1391 و 1392 به عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع لوح تقدیر دریافت کرده است.

رتبه شرکت بیمه پاسارگاد در میان 500 شرکت برتر کشور:

سال 1388 رتبه 256

سال 1389 رتبه 206

سال 1390 رتبه 183

سال 1391 رتبه 164

سال 1392 رتبه 134

سال 1394 رتبه 102

سال 1395 رتبه 81