شرکت برتر از نظر رشد سریع براساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی


شرکت بیمه پاسارگاد موفق شد در رتبه بندی سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت صنعتی، رتبه ۸۱ را در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور از آن خود کند و همچنین در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع لوح تقدیر دریافت کرده است.

رتبه شرکت بیمه پاسارگاد در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور:

سال ۱۳۸۸ رتبه ۲۵۶

سال ۱۳۸۹ رتبه ۲۰۶

سال ۱۳۹۰ رتبه ۱۸۳

سال ۱۳۹۱ رتبه ۱۶۴

سال ۱۳۹۲ رتبه ۱۳۴

سال ۱۳۹۴ رتبه ۱۰۲

سال ۱۳۹۵ رتبه ۸۱