فرم ثبت نام نمایندگی بیمه

فرم ثبت نام نمایندگی بیمه زندگی

کلاس های آموزشی بیمه عمر و تامین آتیه در تهران

 1. چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 شعبه ابن یمین ساعت 9 الی 16
 2. پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 شعبه ابن یمین ساعت 9 الی 16

*شرکت در دوره های حضوری اختیاری است و متقاضیان محترم می توانند از دوره های مجازی نیز استفاده نمایند

کلاس های آموزشی بیمه عمر و تامین آتیه در شهرستانها

زمان و مکان برگزاری دوره های آموزشی شهرستانها پس از ثبت نام اطلاع رسانی می گردد.

آزﻣﻮن بیمه مرکزی

 1. ثبت نام آزمون: 98/02/09 لغایت 98/02/13
  دریافت کارت آزمون: 98/02/19
  روز و تاریخ برگزاري آزمون:  پنج شنبه 98/02/16
  محل برگزاري استانهاي: تهران، آذربایجان غربی ، یزد، گیلان، خراسان شمالی
 2. ثبت نام آزمون: 98/03/13 لغایت 98/03/17
  دریافت کارت آزمون: 98/03/23
  روز و تاریخ برگزاري آزمون: پنج شنبه 98/03/19
  محل برگزاري استانهاي: تهران، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، مازندران
پله پله تا رسیدن به موفقیت در کار نمایندگی بیمه پاسارگاد همراه شما هستیم
آینده را تضمین کنید
به خانواده پاسارگاد بپیوندید
تجارتتان را آغاز کنید